Savjetovanje

Rado savjetujemo na pojedinačnoj i grupnoj razini za poboljšanje digitalnog života

Digitalne tehnologije ulaze na naša radna mjesta, u naše domove, u škole, pa čak počinju okupirati mjesta na javnim površinama. Više ne upoznajemo svijet kroz interakciju licem u lice s drugim ljudima, već preko ekrana. Ta činjenica utječe na naš odnos prema ljudima, prema poslu, prema obrazovanju i u konačnici, prema samom životu.

Promijene koje dolaze sa digitalizacijom mijenjanju svaki aspekt naših svakodnevnih života, u privatnom i poslovnom okruženju. Kroz specijalizirana savjetovanja nudimo edukacijske radionice za roditelje koji žele pomoći svojoj djeci da se na zdrav način služe novim tehnologijama, poslodavcima koji žele pratiti digitalno zdravlje svojih radnika kako bi povećali produktivnost, za voditelje projekata koji žele izvući ono najbolje iz članova svojega tima i mnoge druge.