Edukacija

Članovi udruge Humane digitalne inteligencije provode edukacije za poboljšanje digitalnog života

Naš svijet postaje digitalni svijet. Naše društvo postaje umreženo društvo. Više od tri milijardi ljudi ima pristup Internetu, od kojih dvije i pol milijarde ima Facebook. Istraživanja pokazuju da u prosjeku imamo više prijatelja na društvenim mrežama nego li ih imamo u fizičkom svijetu. Komunikacija se sve više odvija online, a sve manje licem u lice. Da bi dobili posao moramo poslati e-mail. Da bi imali prijatelja, moramo znati njegov username. S obitelji se čujemo preko grupnih poruka. Naš identitet više nije samo fizički, već i virtualni. No koliko zapravo znamo o virtualnom svijetu?

Pogledajte istraživanja i saznanja

Svaki od navedenih problema možemo riješiti edukacijom. Jednostavno moramo naučiti kako pravilno koristiti nove tehnologije i digitalni svijet, kako bi iz njih izvukli ono najbolje i najkorisnije. Digitalni svijet nije sam po sebi loš. Mobiteli i računala nisu sama po sebi loši. Mi ih činimo lošima kada im dopustimo da nam diktiraju životom, umjesto da nam ga olakšavaju. Načini na koje nam mogu olakšati i poboljšati život su brojna, a na nama je da ih pronađemo. I zbog tog razloga, nudimo pet različitih modela edukacije koji će nam pomoći na putu da ovladamo digitalnim svijetom.