Tijela

Članove/ice tijela Hrvatskog društva za integralnost (prilikom nabrajanja napisano po abecednom redu prezimena) čine:

Predsjednik:
dr. sc. Vanja Borš, znanstveni suradnik

Potpredsjednici:
dr. sc. Hajrudin Hromadžić, docent
dr. sc. Armano Srbljinović, znanstveni savjetnik

Tajnica:
dr. sc. Julija Erhardt, predavačica

Predsjedništvo:
dr. sc. Vanja Borš, znanstveni suradnik
dr. sc. Hajrudin Hromadžić, docent
mr. sc. Vesna Ivezić
dr. sc. Goranka Lugomer Armano, viša predavačica
dr. sc. Julija Erhardt, predavačica
dr. sc. Armano Srbljinović, znanstveni savjetnik
dr. sc. Igor Toš, docent

Znanstveni savjet:
dr. sc. Goranka Lugomer Armano, viša predavačica (predsjednica)
dr. sc. Ivan Cifrić, akademik i redoviti profesor
dr. sc. Želimir Jakšić, profesor emeritus

Sud časti:
dr. sc. Zdravko Palavra (predsjednik)
dr. sc. Renato Matić, izvanredni profesor
dr. sc. Krešimir Žažar