O nama

Hrvatsko društvo za integralnost utemeljeno je 29. rujna 2011. godine u Zagrebu, kada je održana Osnivačka skupština i kada su izabrani prvi/e članovi/ice tijela društva.

Predstavljamo neprofitnu, samostalnu, slobodnu i dobrovoljnu inter-, multi- i transdisciplinarnu, odnosno postdisciplinarnu udrugu znanstvenika/ca i stručnjaka/inja iz različitih struka i znanstvenih disciplina, kao i ostalih pojedinaca/ki, koji/e svoje mišljenje i djelovanje zasnivaju na integralnom pristupu. Dakle, udrugu ljudi što su zainteresirani za unapređenje i razvitak inter-, multi- ili transdisciplinarne suradnje, odnosno integralne teorije i prakse.

Integralni pristup
Integralnim se pristupom nastoji integrirati i uravnotežiti, odnosno koordinirati, najkvalitetnije iz svega postojećeg, odnosno mnoštva konteksta znanosti, filozofije, umjetnosti, etike, duhovnosti itd., iz svih tradicija i svih razdoblja. Takav neisključiv i kontekstu prilagodljiv pristup uključuje sve razine (valove, gnijezda i sl.) zbiljnosti (fiziosferu, biosferu, noosferu i teosferu), i to kroz jastvo, kulturu i prirodu, odnosno intencionalni, bihevioralni, kulturni i socijalni aspekt, ne zapostavljajući ili favorizirajući jedan od njih, a sve u cilju ostvarivanja temeljne perenijalne ideje, prisutne u tradicijama gotovo svih autentičnih učenja, o jedinstvu u različitosti i različitosti u jedinstvu. Dakle, ne u cilju stvaranja jednoobraznosti, nego u smislu zajedničkih općenitosti zajedno s bogatstvom razlika. U svakom slučaju, radi se o svojevrsnom metapristupu koji transcendira, ali i uključuje, puki redukcionizam (atomizam, elementarizam i sl.) i holizam (sustavski pristup, organski pristup i sl.), odnosno potencira integralni perspektivizam.