Časopis

Polugodišnji postdisciplinarni znanstveno-stručni časopis Holon objavljuje, u elektroničkom obliku, isključivo neobjavljene priloge. I to radove koji se recenziraju, kao i one koji ne podliježu recenzijskom postupku. Iako je temeljno usmjeren humanističkim i društvenim znanostima, Holon objavljuje teorijske, istraživačke i metodologijske radove iz svih znanstvenih područja što se temelje na inter-, multi- ili transdisciplinarnosti. Svaki rad koji je poslan za objavu u Holonu bit će uzet u obzir ako udovoljava temeljnim kriterijima koji su objavljeni u Uputama za autore/ice. Nakon što je rad, koji podliježe postupku recenzije, prihvaćen šalje se na najmanje dvije anonimne ekspertne recenzije, a nakon istih obavlja se urednička recenzija. Insistiramo na kvaliteti i vrijednosti objavljenih radova te na realnom klasificiranju onih radova što podliježu postupku recenzije. Posebice pozitivno vrednujemo kritički utemeljene radove, odnosno radove sa znanstveno utemeljenim kritičkim odmakom. Časopis Holon objavljuje i nekategorizirane radove, kao što su: recenzije i prikaze (relevantnih izdanja objavljenih u zadnje tri godine, računajući od dana primitka rada u uredništvu, u Hrvatskoj i inozemstvu), osvrte, prijevode, izvještaje (javna predavanja, znanstveni skupovi i sl.), umjetničke radove, novosti, intervjue, bibliografije itd.

Časopis Holon više nije aktivan, tj. više se ne objavljuje!

IMPRESUM     UPUTE ZA AUTORE/ICE     ETIČKE SMJERNICE

STOPA ODBIJANJA RECENZIRANIH RADOVA

Holon 6(1), 2016., STR. 1-212

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ UREDNIKA

TEMA BROJA: HISTORIJA SADAŠNJOSTI (STR. 5-148)

UVODNIK U TEMU
(Helena Popović, Hrvoje Jurić)

SUVREMENOST KOLONIJALIZMA: KAPITALISTIČKA MODERNOST, IMPERIJALNI RASIZAM I NEKROPOLITIKA
(Šefik Tatlić) Sažetak

ČEKANJE I NADA: ŽIVOT MLADIH U BIHAĆU NEKAD I DANAS
(Vanja Čelebičić) Sažetak

RELIKVIJE BUDUĆE PROŠLOSTI: PRAZNI DOM PENZIONERA U BIHAĆU
(Azra Hromadžić, Lejla Čavkić) Sažetak

INDUSTRIJSKA ZONA BIHAĆ: DIZAJNERSKA PRODUKCIJA U BIHAĆKIM PODUZEĆIMA U VREMENU SOCIJALIZMA
(Irfan Hošić) Sažetak

PRIMJER INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U SOCIJALIZMU: NACRT STUDIJE SLUČAJA TVORNICE KOMBITEKS BIHAĆ (SFR JUGOSLAVIJA, SR BOSNA I HERCEGOVINA)
(Hajrudin Hromadžić) Sažetak

IZVJEŠTAJ: RETROGRAFIJA DIZAJNA: UMJETNIČKA INTERVENCIJA U NAPUŠTENOJ TISKARI SAVITLJIVE AMBALAŽE POLIETILENKA (20.-24. SRPNJA 2015., BIHAĆ, BIH)
(Irfan Hošić)

KNJIŽEVNOST I DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE ZNANOSTI: SOCIOLOGIJA, ANTROPOLOGIJA I HISTORIJA IZMEĐU ČITANJA I PISANJA
(Petar Odak) Sažetak

PJESNIČKI KUTAK: ET IN ARCADIA EGO, PROTOKOL RASKOLA, MELANCHOLIA
(Žarko Paić)

PROZNI KUTAK: MODRI
(Ružica Aščić)

LIKOVNI KUTAK: BEZ NAZIVA BR. 12012015 (BEETHOVENOVA EROICA); USUD BR. 11082015 (BEETHOVEN, SIMFONIJA BR. 5); BEETHOVEN, SONATA BR. 04022015; USUD BR. 10022015 (BEETHOVEN, SIMFONIJA BR. 5); BEETHOVEN, SONATA BR. 10062015
(Odilia Fu)

PRIJEVOD: UZROK NADRITMA IDEACIJSKE, IDEALISTIČKE I OSJETILNE FAZE U GRČKO-RIMSKOM I ZAPADNOM KULTURNOM NADSUSTAVU (PITIRIM SOROKIN)
(Paulina Tomić)

CRTICA: ESTETIKA EGZISTENCIJE (PRIJATELJSKI POKUŠAJ NEMOGUĆEG)
(Vedran Rutnik)

—————————————————————

Holon 5(2), 2015., STR. 202-456

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ UREDNIKA

TEMA BROJA: PSIHOANALIZA (STR. 207-437)

LACANOV POVRATAK FREUDU – ILI UDALJAVANJE OD NJEGA?
(Eva D. Bahovec) Sažetak

O TOME GDJE BI SE DELEUZE I LACAN IPAK TREBALI PONOVNO SRESTI
(Peter Klepec) Sažetak

RAZUMJETI RAZGOVOR STROJEVA: HEIDEGGEROVA ONTOLOGIJA PRISUĆA NASUPROT LACANOVU ANTI-HUMANIZMU
(Katarina Peović Vuković) Sažetak

ZVUK SAMO JEDNE RUKE
(Ante Jerić) Sažetak

»ÜBER-COCA«, »ÜBER-SEX«, »ÜBER-NIŠTAVILO«
(Mario Vrbančić) Sažetak

FREUDOVI »MODELI« HOMOSEKSUALNOSTI: TRI RASPRAVE O SEKSUALNOJ TEORIJI I TEORIJA EDIPACIJE
(Dejan Durić) Sažetak

MARCUSEOVA TEORIJA OSLOBOĐENJA I VIZIJA MOGUĆNOSTI NEREPRESIVNE CIVILIZACIJE PREMA TEORIJSKIM POSTAVKAMA SIGMUNDA FREUDA
(Maroje Višić) Sažetak

RICŒUROVO ČITANJE FREUDA
(Jadranka Brnčić) Sažetak

ODREDIŠTE PISMA: DERRIDA I LACAN
(Mario Kopić)

PRIJEVOD: FANTAZMA I TRAUMA U JEDNOM SLUČAJU TJESKOBE KRETANJA (GORANA BULAT-MANENTI)
(Nadežda Čačinovič)

PJESNIČKI KUTAK: ELEGIČNO, APOSTROFIČNO, OLFAKTIVNO
(Selman Repišti)

PROZNI KUTAK: SAN SNOVA
(Igor Stojaković)

LIKOVNI KUTAK: NASELJE, PRAZNO ODIJELO, NEPOZNATO, PREVLADAVANJE, VELOVI ILUZIJE
(Nadja Jovanović)

LIKOVNE MEDITACIJE: RAZVALINE LICA – SLIKE NADJE JOVANOVIĆ
(Damir Đirlić)

PRIKAZ: VREDNOVANJE PEDAGOŠKOG RADA U ŠKOLI: SUSRET S METODIČKOM PRAKSOM (MUHAMED OMEROVIĆ)
(Nedim Čirić)

—————————————————————

Holon 5(1), 2015., STR. 1-202

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ UREDNIKA

UDOMITELJSTVO DJECE U HRVATSKOJ IZ PERSPEKTIVE UDOMITELJA I STRUČNJAKA
(Teodor Sabolić, Lucija Vejmelka) Sažetak

BECKETT I STVARALAČKA SILA ODSUTNOSTI
(Lana Mesmar Žegarac) Sažetak

ANALIZA ŽENSKIH LIKOVA U KRLEŽINU ROMANU NA RUBU PAMETI NA PRIMJERU JEDANAEST STEREOTIPOVA MARY ELLMANN
(Marina Tkalčić) Sažetak

NEKE SMJERNICE ZA BRENDIRANJE OTOKA PAGA U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA
(Tanja Bašić, Aleksandra Krajnović, Jurica Bosna) Sažetak

PJESNIČKI KUTAK: LED, POČETAK; REMBRANDTOV FILOZOF; OPROSTIO SAM SE OD RIJEČI
(Hrvoje Jurić)

PROZNI KUTAK: MÉCANISME DU COEUR
(Sunčana Šafranić)

LIKOVNI KUTAK: PONAD RIJEKE, POVRATAK DOMU, RIBARSKO SELO, PROMJENA GODIŠNJEGA DOBA, MAJKA
(Dao Hai Phong)

LIKOVNE MEDITACIJE: KROMATIKA SJEĆANJA – SLIKE DAO HAI PHONGA
(Damir Đirlić)

PRIJEVOD: KOZMIČKA SVIJEST: ČLANAK PROČITAN PRED AMERIČKIM MEDICINSKO-PSIHOLOGIJSKIM UDRUŽENJEM U PHILADELPHIJI, 18. SVIBNJA 1894. (RICHARD MAURICE BUCKE)
(Damir Đirlić)

RECENZIJA: ANTROPOLOŠKO NAZIVLJE (ANITA SUJOLDŽIĆ (UR.))
(Vanja Borš)

PRIKAZ: KUĆA ZA UMORNE (DŽEVAD KARAHASAN)
(Andrijana Kos-Lajtman)

PRIKAZ: JOSIP LEOVIĆ (1885.-1963.) OSJEČKI SLIKAR, GRAFIČAR I KIPAR (DANIEL ZEC)
(Ivana Buljubašić, Sanja Heraković)

STUDENTSKI KUTAK: NA PUTU STUDENTSKE BIOETIČKE RADIONICE: OSVRT NA RAZVOJ, ULOGU I ZNAČAJ BIOETIČKOG INKUBATORA
(Luka Perušić, Ivan Bauernfreund)

—————————————————————

Holon 4(2), 2014., STR. 176-467

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ UREDNIKA

TEMA BROJA: MICHEL FOUCAULT (STR. 181-431)

FOUCAULT O PAREZIJI I PAREZIJA U KRŠĆANSTVU
(Jadranka Brnčić) Sažetak

TEHNO-SCIENTIA SEXUALIS: ŠTO NAKON POVIJESTI SEKSUALNOSTI?
(Žarko Paić) Sažetak

PROBLEMATIZACIJA POLITIKE SADAŠNJOSTI: OD LIBERALIZMA DO NEOLIBERALIZMA (KRITIČKA REKONSTRUKCIJA FOUCAULTOVOG OPISA NEOLIBERALIZMA)
(Alpar Lošonc) Sažetak

FOUCAULT I POLITIČKA ZNANOST: KONCEPTUALNI MOTIVI ZA POLITIČKU TEORIJU I PRAKSU
(Krešimir Petković) Sažetak

FOUCAULTOVA GEO-EPISTEMOLOGIJA: GEOGRAFIJA, PROSTORI, MJESTA
(Dušan Marinković, Dušan Ristić) Sažetak

SMRT PRIRODE I RAĐANJE ŽIVOTA U DJELIMA MICHELA FOUCAULTA
(Slaven Crnić) Sažetak

FOUCAULTOV ZAGOVOR LIBERALIZMA
(Mario Kopić)

PRIJEVOD: MOŽEMO LI KRITIZIRATI FOUCAULTA? (DANIEL ZAMORA)
(Armano Srbljinović)

PRIKAZ: OVO NIJE LULA (MICHEL FOUCAULT)
(Karlo Jurak)

PRIKAZ: ONA (SPIKE JONZE)
(Marijan Krivak)

IZVJEŠTAJ: MOĆ IDEJA: INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJ POSVEĆEN 30. GODIŠNJICI SMRTI MICHELA FOUCAULTA (1926.-1984.), 3. 6. 2014., OSIJEK
(Davorin Ćuti)

PROVJERA METRIJSKIH KARAKTERISTIKA ŠVICARSKE SKALE PROCJENE KOMPETENCIJA KAO POKAZATELJA SPREMNOSTI ZA ŠKOLU PREDŠKOLSKE DJECE
(Joško Sindik, Mirela Glibić, Marijana Briški) Sažetak

PJESNIČKI KUTAK: BITNA POVIJEST ŽENE, PRANJE, PHILIA
(Vedran Rutnik)

LIKOVNI KUTAK: MOTIV S DUNAVA, NOVI SAD, BEOGRAD, ŽENSKI AKT, ŽENA
(Stojan Đurić)

LIKOVNE MEDITACIJE: RAĐANJE OBLIKÂ IZ BEZOBLIČNOSTI INTENZITETÂ – SLIKE STOJANA ĐURIĆA
(Damir Đirlić)

—————————————————————

Holon 4(1), 2014., STR. 1-175

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ UREDNIKA

SAMOPOMOĆ KAO KULTURALNI FENOMEN: KONTEKSTUALNI ASPEKTI NASTANKA I RAZVOJA KNJIGA ZA SAMOPOMOĆ I PSIHOTERAPIJSKOG DISKURZA
(Iva Žurić Jakovina)     Sažetak

PROVJERA METRIJSKIH KARAKTERISTIKA SKALE TRANSCENDENTALNE BUDUĆNOSTI KAO VREMENSKE PERSPEKTIVE
(Selman Repišti)     Sažetak

NAČELA ODRŽIVE GRADNJE U OBLIKOVANJU ŽIVOTNOG PROSTORA: VIZUALNA UDOBNOST KAO ODREDNICA ODRŽIVE KVALITETE
(Gregor Čok)     Sažetak

PRISILNE MIGRACIJE USLIJED KLIMATSKIH PROMJENA
(Neven Tandarić)     Sažetak

BRONISŁAW MALINOWSKI: DEUS EX MACHINA ANTROPOLOGIJE
(Vanja Borš)     Sažetak

PJESNIČKI KUTAK: VIŠE NE MOGU PODNOSITI, ŽITA SU ZA VAS MOLILA, CRKVENI ĆE TORNJI
(Vesna Krmpotić)

LIKOVNI KUTAK: PLOVIMO ZAJEDNO, NA PLAVOM PLANETU, BLUE MOON, BRODIĆ U PLAVOM, BROD U PLAVOM
(Sandra Radić Parać)

PRIJEVOD: O FILOZOFIJSKIM I RETORIČKIM FIGURAMA (SALOMON MAIMON)
(Ljudevit Fran Ježić)

POGOVOR: O MAIMONOVU ŽIVOTU, DJELU I RASPRAVI O FILOZOFIJSKIM I RETORIČKIM FIGURAMA
(Ljudevit Fran Ježić)

PRIKAZ: KULTURA ANGAŽIRANE SOCIOLOGIJE (SAŠA POLJANEC BORIĆ)
(Pero Desović)

STUDENTSKI KUTAK: IZVJEŠTAJ O KOMPARATIVNOM ISTRAŽIVANJU ODNOSA AGRESIVNOG PONAŠANJA I SOCIJALNE STRUKTURE KOD PRIMATA
(Lovre Čulina)

—————————————————————

Holon 3(2), 2013., STR. 100-225

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ UREDNIKA

PERCEPCIJE BICIKLISTIČKOG PROMETA NA PODRUČJU ZAGREBA: RAZLIKE U ODNOSU NA DOB, ROD I ČLANSTVO U UDRUZI SINDIKAT BICIKLISTA (Joško Sindik, Vladimir Halgota, Mislav Kirac, Tena Šarić, Marko Gregović)     Sažetak

ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA RUDARSKIH PODUZEĆA (1918.-1941.): IZVORI HRVATSKOG DRŽAVNOG ARHIVA
(Siniša Lajnert)     Sažetak

WEB STRANICE HRVATSKIH LOGISTIČKIH TVRTKI: PREDNOST ILI NEDOSTATAK?
(Irena Oroz Štancl)     Sažetak

KULTURNA I DRUŠTVENA DJELATNOST U OPĆINI KOČEVJE 70-IH GODINA 20-OG STOLJEĆA
(Natalija Mihelčić)     Sažetak

PJESNIČKI KUTAK: JA, PESNIK I LOVAC, PESNICI TRAGIČARI, MOJ GRAD”
(Dejan Djordjević)

PRIJEVOD: KAKO DJELUJE SOCIJALNA EVOLUCIJA (CHRISTOPHER R. HALLPIKE)
(Lovre Čulina)

IZVJEŠTAJ: MEĐUNARODNI INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJ FILOZOFIJA MEDIJA: MEDIJI I JAVNOST (FILOZOFIJSKI, KOMUNIKOLOŠKI, KULTUROLOŠKI, ARTISTIČKI, TEHNIČKI I POLITIČKI ASPEKTI MEDIJSKOG OBLIKOVANJA JAVNOSTI), 15.-17. 11. 2013., DUBROVNIK
(Iva Paska)

—————————————————————————-

Holon 3(1), 2013., STR. 1-99

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ UREDNIKA

IMPLICITNE TEORIJE INTELIGENCIJE KOD DJECE PREDŠKOLSKE DOBI
(Joško Sindik, Ranka Đunđenac)     Sažetak

OD RICŒUROVA PRIJEPORA INTERPRETACIJA DO METANOJSKE INTERPRETACIJE
(Jadranka Brnčić)     Sažetak

POLIFEM U GRČKIM I LATINSKIM PJESMAMA
(Panajiotis Asimopulos)     Sažetak

PJESNIČKI KUTAK: TUGUJUĆI ZA TIJELOM, NJEŽNA MIŠICA, HAIKU 89 SKUPA S JOŠ 2
(Lidija Milković)

PRIJEVOD: GÖTTINGENSKA RECENZIJA KRITIKE ČISTOGA UMA: RECENZIJA ČASOPISA GÖTTINGISCHE ANZEIGEN VON GELEHRTEN SACHEN (CHRISTIAN GARVE, JOHANN GEORG HEINRICH FEDER)
(Ljudevit Fran Ježić)

IZVJEŠTAJ: JAVNO PREDSTAVLJANJE KNJIGE INTEGRALNA TEORIJA KENA WILBERA VANJE BORŠA
(Lovre Čulina)

—————————————————————————-

Holon 2(3), 2012., STR. 1-137

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ UREDNIKA

MISLITI PLURALNO, MISLITI MNOŠTVO: KRATKI PRILOG TEZI O VAŽNOSTI OBRANE TRADICIJE PROSVJETITELJSTVA
(Hajrudin Hromadžić)     Sažetak

POPULARNI TELEVIZIJSKI ŽANROVI KAO REFLEKSIJA SUVREMENOG DRUŠTVA
(Helena Popović)     Sažetak

MULTIJEZIČNI MOZAIK U STIHOVIMA ĐORĐE BALAŠEVIĆA
(Panajiotis Asimopulos)     Sažetak

PJESNIČKI KUTAK: MOJ JA, KAŽU BOG JE MRTAV, PJESMA
(Magdalena Janžić)

PRIJEVOD: POSTOJI LI »SVIJEST«? (WILLIAM JAMES)
(Damir Đirlić)

STUDENTSKI KUTAK: STUDIRANJE U INOZEMSTVU (LITVA, ŠVEDSKA)
(Artūras Morkūnas, Constance Ekdahl)

—————————————————————————-

Holon, 2(2), 2012.

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ UREDNIKA

NACIONALNI INOVACIJSKI SUSTAV: MEHANIZAM IZGRADNJE INOVACIJSKIH KAPACITETA ZEMLJE (2. DIO) (Zoran Aralica)

ŠTO JE TO GEOWEB I KAKVA MU PREDSTOJI BUDUĆNOST? (Ivica Voloder)

PJESNIČKI KUTAK (Gabrijel Barišić)

PRIJEVOD: NERIJEŠENI PROBLEMI BIOLOGIJE (Rupert Sheldrake)

IZVJEŠTAJ: »INTEGRALNI DIJALOZI – TRANSDISCIPLINARNI RAZGOVORI« (Lovre Čulina)

 —————————————————————————-

Holon, 2(1), 2012.

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ UREDNIKA

O PET RAZINA EMERGENCIJE STVARNOSTI (Benedikt Perak)

NACIONALNI INOVACIJSKI SUSTAV: MEHANIZAM IZGRADNJE INOVACIJSKIH KAPACITETA ZEMLJE (1. DIO) (Zoran Aralica)

DRUGA HRVATSKA (Boris Ljubičić)

PJESNIČKI KUTAK (Vigor Vukotić)

—————————————————————-

Holon, 1(1), 2011.

SADRŽAJ

UVODNA RIJEČ UREDNIKA

STVARNOST KAO ZAJEDNICA HOLONA (Vanja Borš)

ŠTO SU MODELI I ČEMU SLUŽE? (Armano Srbljinović)

STUDENTSKI KUTAK: MORFOGENETSKA POLJA (Lovre Čulina)

IZVJEŠTAJ: 44. AICA KONGRES »UMJETNOST I LIKOVNA KRITIKA U DOBA KRIZE« (Silva Kalčić)

—————————————————————————-

Prava korištenja: Holon je časopis s otvorenim pristupom što znači da je cijeli sadržaj slobodno dostupan bez naknade za korisnike/ce ili njihove institucije. Korisnicima/ama je dozvoljeno čitati, preuzimati, umnožavati, raspačavati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznicu na cjelovite tekstove članaka u ovom časopisu bez traženja prethodnog dopuštenja izdavača ili autora. Jedino ograničenje umnožavanju, i jedina uloga autorskih prava, jest pravo autora/ica i izdavača da budu prikladno uvažavani i navođeni. Stoga, članci i umjetnički radovi objavljeni u Holonu besplatno se smiju koristiti za osobnu, edukacijsku ili znanstvenu svrhu, ne kršeći autorska prava autora/ica i izdavača.