Ciljevi

Osnovni su ciljevi Hrvatskog društva za integralnost razvitak, jačanje, popularizacija, unapređenje, primjena i sl. integralnog pristupa, u različitim područjima znanosti, filozofije, umjetnosti i poslovne prakse, i to kao temeljne dobrobiti ne samo ljudi nego cijelog Kozmosa.

U ostvarivanju svojih ciljeva posebice smo usmjereni na:

  • poticanje i organiziranje znanstvenih istraživanja i stručnog rada, naročito onih što su temeljeni na integralnom pristupu
  • populariziranje i jačanje vrijednih spoznajnih dostignuća, naročito onih što se temelje na integralnom pristupu
  • poticanje i populariziranje umjetničkog stvaralaštva
  • poticanje i organiziranje znanstvenog i odgojno-obrazovnog rada, posebice u inter- i multidisciplinarnim područjima
  • poticanje i organiziranje znanstvenog i stručnog usavršavanja
  • organiziranje skupova, seminara, predavanja, »okruglih stolova«, kolokvija, izložbi, koncerata i sl.
  • poticanje i organiziranje izdavačke djelatnosti
  • poticanje, razvijanje i promoviranje integralnog svjetonazora unutar različitih znanstvenih i profesionalnih društava, neformalnih skupina i pojedinaca/ki
  • razvijanje i promoviranje humanističkih vrijednosti, visokog stupnja vrsnoće i etike svojih članova/ica itd.